Gentle Oriental Ouroboros sticker

$2.50

Dragon ouroboros as a sticker! 2.5"